Dzień: 2021-11-09

Aplikacja FileMaker

FileMaker ze strony goidea.pl jest to aplikacja, platforma IT, która jest używana między innymi do tworzenia, a także edycji baz danych relacyjnych. Tego typu rozwiązanie jest przydatne w zarządzaniu projektami, a także raportami. Umożliwia także przesyłania informacji pomiędzy wieloma platformami komputerowymi. Program FileMaker jest udostępniony dla różnych systemów komputerowych. Działa podobnie jak oprogramowania FoxPro czy […]

dalej