Aplikacja FileMaker

FileMaker ze strony goidea.pl jest to aplikacja, platforma IT, która jest używana między innymi do tworzenia, a także edycji baz danych relacyjnych. Tego typu rozwiązanie jest przydatne w zarządzaniu projektami, a także raportami. Umożliwia także przesyłania informacji pomiędzy wieloma platformami komputerowymi. Program FileMaker jest udostępniony dla różnych systemów komputerowych. Działa podobnie jak oprogramowania FoxPro czy też popularny Microsoft Access. Aplikacja jest rozbudowana. Możemy dzięki temu korzystać z opcji zarządzania bazami danych, tworzenie znacznej ilość tabel w jednej przestrzeni dokumentu. Program daje możliwość wpisywania zmian podczas przetwarzania informacji. FileMaker ma przejrzysty interfejs zawierający dodatkowe narzędzia oraz rozszerzenia. W związku z tym dany użytkownik może rozszerzać możliwości oprogramowania dodając do niego nowe integracje, funkcje. Oprogramowanie FileMaker Pro pozwala na pracę z takimi bazami danych jak MySQL, Oracle, a także Microsoft SQL Server. Posiada opcje importowania, a także eksportowania plików w formacje DBF.

Narzędzie FileMaker Pro można uruchomić także w języku polskim. Najnowsza wersja aplikacji została wyposażona w nowe intuicyjne menu inspektora, szybkie wyszukiwanie informacji, tworzenie raportów przypominających te z arkusza kalkulacyjnego. Zaktualizowano także interfejs użytkownika oraz interfejs asystenta raportów. Możemy zapoznać się dokładnie z tworzeniem raportów, a także importować dane z plików CSV, TAB, Microsoft Excel. FileMaker posiada szynę wymiany informacji cyfrowych.

Dodatkowe zalety platformy FileMaker

FileMaker pozwala na  kompletne kreowanie własnych „rozwiązań”, w pełni funkcjonujących systemów do gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji. System umożliwia tworzenie programów sprzedażowych, serwisowych, systemów do przyjmowania zgłoszeń, portali WWW itp. Umożliwia budowanie pojedynczych jednostanowiskowych programów, a także systemów sieciowych. FileMaker jest w stanie pracować z bazami danych w czasie rzeczywistym wymieniając informacje pomiędzy klientem a serwerem w obu kierunkach. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie dostarczanie danych cyfrowych. W programie FileMaker jesteśmy w stanie tworzyć wiele operacji korzystając z relacji pomiędzy tabelami lub używając skryptów.

Podsumowanie

Platforma IT FileMaker daje możliwość budowania, projektowania, a także zarządzania systemami. Dzięki niej możemy budować bezpieczne aplikacje dla firm, przedsiębiorstw czy też osób prywatnych. Możemy korzystać z funkcji tworzenia tabel, zarządzania relacjami, polami, a także kreowania interfejsów graficznych. Aplikacja pozwala generować raporty, eksportować oraz importować dane, tworzyć diagramy, skrypty na podstawie relacji. Program działa z popularnymi bazami danych jak MySQL, Oracle itp.